Новини

Петнадесети национален иновационен форум „Иновации и икономически растеж“, 5 декември - София

2019-12-06


Национален конкурс „Иновативно предприятие на годината“

5 декември 2019 г., 10.30-12.00 ч.

София Хотел „Балкан”, зала „Средец“


Тазгодишното, петнадесето издание на Националния иновационен форум, се проведе на 5 декември в зала "Средец" на София Хотел "Балкан". По традиция, в рамките на форума бяха наградени победителите в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“. Петнадесетият Национален иновационен форум се организира съвместно от Фондация "Приложни изследвания и комуникации", АРК Консултинг, ЕnterpriseEuropeNetwork– България, Представителството на ЕК в България, Единен център за иновации на БАН.

Форумът е най-представителната национална иновационна платформа за сътрудничество между фирмите и научните среди, български и чуждестранни организации, насочена към стимулиране на националната икономика и повишаване на конкурентоспособността на българските фирми чрез внедряване на нови технологии, производство на нови изделия и продукти и коопериране с европейски партньори.

Наградата „Иновативно предприятие на годината“ се присъжда за внедряване на нов или значително усъвършенстван продукт и/или процес/услуга, довел до траен икономически ефект.


Форумът се откри от Огнян Шентов, Председател на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Приветствие „Българската иновационна икономика през 2019 година“, поднесе президентът на Република България Румен Радев.

Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации, запозна форума с доклада Иновации.бг 2019, който представя анализ на политиките и практиките в областта на иновациите в България. Докладът осигурява оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система.

В проведената дискусия Развитие на регионалния иновационен потенциал, с модератор Кристина Ескенази, Председател на УС, Биотехнологичен и здравен клъстер - България, взеха участие Бойко Таков, Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Николай Камов, Координатор, Иноцентър България, Атанас Енев, Управляващ партньор, "Байомик" ООД.

Събитието завърши с церемония по награждаването на победителите от Националния конкурс за иновативно предприятие на годината 2019. Наградите връчи президентът на Република България Румен Радев.

БалБок получи своето отличие за „Иновативно предприятие на годината“ в област Зелена иновация през 2014 г. на специална церемония в рамките на Десетия Национален Иновационен форум.

 

Вижте още

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

Национален конкурс „Иновативно предприятие на годината"