Новини

Последните кампании за м. октомври. Ще бъдем в Сливен, Средец и Елхово

2020-10-29


Продължаваме с интензивните есенни кампании в общините от Националната система.

Къде ще бъдем в последната седмица на м. октомври


Първата кампания е в Община Сливен на 27-28 октомври 2020 г. от 10:00 до 16:00 часа.

Мобилният пункт ще бъде разположен на добре познатия адрес в гр. Сливен, кв. Българка, паркинг западно от хипермаркет Кауфланд.

Община Сливен е една от първите общини, присъединили се към Националната система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в България и със съществен принос за нейното изграждане и утвърждаване.

Следващата кампания е в Община Средец на 29 октомври 2020 г. от 10:00 до 16:00 часа.

Мобилният пункт ще бъде разположен в гр. Средец, пл. „България“ № 8 (пред сградата на община Средец). Също добре известна локация.

И за двете общини това са последните кампании за тази година.

Заедно с община Елхово полагаме началото на организираното събиране на опасни битови отпадъци в общината с първата кампания, която ще се проведе на 30 октомври 2020 г. (петък)от 10:00 до 16:00 часа.

Мобилния пункт ще бъде позициониран на адрес: гр. Елхово, ул. „Георги С. Раковски“ № 28, паркинг пред читалище „Развитие“.


Да припомним какво можете да предадете:

  • Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

 

Очакваме хубаво време и вашата активност!