Новини

'Save the Planet' Управление на отпадъци, рециклиране и екология

2014-04-30


4-та Конференция и изложба за Югоизточна Европа


Дата на провеждане: 29-31 май 2013

Поредност: 4-то издание

Място на провеждане: София, Интер Експо Център

Профил: Управление на отпадъците, рециклиране и екология

Щанд на БалБок: № 2-B4 - Зала 2, срещу входа на Интер Експо Център


‘Save the Planet’ продължава да бъде отговор на трудностите и тенденциите в сектора управление на отпадъци за региона на Югоизточна Европа. България все още е сред страните в Европейския съюз със сериозни проблеми в този бранш. Прилагането на световните практики е възможност за реализиране на екологични и икономически ползи от отпадъците.

Целта на изложението е чрез запознаване с опита на по-напредналите държави и създаване на публично-частни партньорства, фирмите да разширят своя бизнес и да се развиват успешно. Стремежът на форума е да бъде стъпка напред към постигане на европейските стандарти.

БалБок Инженеринг участва в ‘Save the Planet’ за трета поредна година. Представянето на компанията на второто и третото издание беше изключително успешно.

Тази година ще представим нашия новооткрит Център за развитие на екологичната инфраструктура. Центърът ще извършва научно-изследователска, консултантска и учебна дейност по управление на отпадъците; подобряване, запазване и възстановяване на околната среда и развитие на екологичната инфраструктура и ще организира симпозиуми, конференции, семинари и изложби.

Очакваме ви на същото място за трети пореден път!