Новини

"Save the Planet" Управление на отпадъците и рециклиране

2014-04-24


Изложба и конференция, 5-7 март 2014, ИЕЦ, София


Дата на провеждане: 5-7 март 2014 г.

Поредност: 5-то издание

Място на провеждане: София, Интер Експо Център

Профил: Управление на отпадъците, рециклиране и екология

Щанд на БалБок: № 2-B4 - Зала 2, срещу входа на Интер Експо Център


‘Save thePlanet’ продължава да бъде отговор на трудностите и тенденциите в сектора управление на отпадъци за региона на Югоизточна Европа. Страните от Югоизточна Европа все повече следват модерната тенденция, фокусирана върху превенция и рециклиране и се приобщават към световното рециклиращо общество. От една страна е необходимо да се преустановят практиките на депониране и замърсяване на обширни територии, а от друга, да се изпълнят поетите ангажименти от настоящите и бъдещите членки на ЕС.


Международното специализирано изложение ‘SavethePlanet’ ще покаже новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, третират се по начин, щадящ околната среда, осигуряват икономически и екологични ползи чрез превръщането им в нови ресурси за икономиката.

Целта на изложението е чрез запознаване с опита на по-напредналите държави и създаване на публично-частни партньорства, фирмите да разширят своя бизнес и да развиват още по-успешно дейността си. Стремежът на форума е да бъде стъпка напред към постигане на европейските стандарти.

БалБок Инженеринг участва в ‘SavethePlanet’ за четвъртата поредна година. Представянето на компанията на второто, третото и четвъртото издание беше изключително успешно.

Акцентът в дейността на дружеството за 2014 г. ще бъде събирането и третирането на флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества, в т. ч. хладилни агенти, тетрахлорметан, халони и др.

Очакваме ви на същото място за четвъртити пореден път!

 

Още за изложението на http://www.eco.viaexpo.com/bg/index

Следете и страницата на БалБок във Facebook.

 

Вашата електронна покана можете да изтеглите от раздел "За клиенти".