Новини

Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата през 2013

2024-01-26


От януари 2013 г. продължаваме прилагането на Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Нейният пилотен проект се радваше на засилен интерес от страна на столичани по време на 9 месечния експериментален период. Новият график на Мобилния събирателен пункт за отделните райони на София, вече може да бъде изтеглен от интернет страниците на БалБок Инженеринг и Столична община. Заявки за събиране от адрес се приемат на познатия телефон 0700 11 750.

На 30 септември 2012 г. изключително успешно приключи първият (експериментален) етап на проекта за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД. Системата включва безплатно приемане на отпадъците от домовете на гражданите по заявка или в Мобилен събирателен пункт, осигуряване на транспорт и опаковка за тяхното безопасно транспортиране, и последващо третиране.


За краткия 9-месечен период на пилотната фаза на проекта бяха приети и обезвредени почти един тон опасни отпадъци от над 100 адреса и 12 Мобилни събирателни пункта. От Системата се възползваха повече от 270 граждани на София.


Бяха събрани основни групи опасни отпадъци от домакинствата като: живак и живаксъдържащи уреди (например термометри, живачни прекъсвачи и др.), лаково-бояджийски материали, домакински препарати и химикали (в това число препарати за борба с вредители), замърсени опаковки, фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност) и други отпадъци, чиито състав и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда.

repliche orologi