Новини

Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата през 2014

2017-01-09


През 2014 г. продължава прилагането на Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Новият график на Мобилния събирателен пункт за отделните райони на София, вече може да бъде изтеглен от интернет страниците на БалБок Инженеринг и Столична община. Заявки за събиране от адрес се приемат на познатия телефон 0700 11 750.

Първият Мобилен пункт за 2014 г. ще бъде за райони Нови Искър и Кремиковци на 31 януари.

Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, включва безплатно приемане на отпадъците от домовете на гражданите по заявка или в Мобилен събирателен пункт; осигуряване на транспорт и опаковка за тяхното безопасно транспортиране, и последващо третиране.

Бяха събрани основни групи опасни отпадъци от домакинствата като: живак и живаксъдържащи уреди (например термометри, живачни прекъсвачи и др.), лаково-бояджийски материали, домакински препарати и химикали (в това число препарати за борба с вредители), замърсени опаковки, фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност) и други отпадъци, чиито състав и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда.

 

Графикът на Мобилния събирателен пункт за 2014 г. можете да изтеглите от:

За Балбок/ Събиране на опасни отпадъци от домакинствата/ График на Мобилния събирателен пункт за 2014 г.