Новини

Световен ден на околната среда, 5 юни 2012

2024-01-26


Ученици от Клуб "Млад Еколог" към 139то ОУ "Захарий Круша" взимат активно участие при посещението си на Мобилния събирателен пункт.

vertrauenswürdige replica uhren