Новини

Успешно приключи експерименталният етап на уникалния за страната Проект за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата

2024-01-26


На 30 септември 2012 г. изключително успешно приключи първият (експериментален) етап на уникалната за страната Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която Столична община и БалБок Инженеринг АД прилагат от началото на годината.Системата включва безплатно приемане на отпадъците от домовете на гражданите по заявка или в Мобилен събирателен пункт, осигуряване на транспорт и опаковка за тяхното безопасно транспортиране, и последващо третиране.


До стартирането на Системата опасните отпадъци от домакинствата не се събираха разделно. Настоящият проект съчетава икономическа ефективност, достъпност и безопасност.Благодарение на него бяха събрани основни групи опасни отпадъци от домакинствата като: живак и живаксъдържащи уреди (например термометри, живачни прекъсвачи и др.), лаково-бояджийски материали, домакински препарати и химикали (в това число препарати за борба с вредители), замърсени опаковки, фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност) и други отпадъци, чиито състав и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда.


Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична община бе създадена с цел да се постигне максимално удобство на гражданите. Щастливи сме, че броят на тези, които се възползваха от нея надмина първоначалните очаквания. Заедно направихме първата голяма крачка към един по-чист и подреден град.

Благодарим на всички, които предадоха своите опасни отпадъци и с това доказаха, че тази система е необходима и навременна.

 

replica rolex