Продукти и услуги

Национална система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

2017-11-16


Националната Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата успешно функционира в страната от 2014 г. насам и към настоящия момент покрива над 2.5 млн жители. Тя обхваща не само разделното събиране, но и всички дейности по окончателно обезвреждане на събраните опасни битови отпадъци.

Чрез включването на общините в Системата те изпълняват задължението на кмета на общината по чл. 19, ал. 3, т. 9 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) за организиране на разделно събиране на опасни битови отпадъци и предаването им за оползотворяване или обезвреждане.

Ако желаете да се включите в Националната система за опасни отпадъци от домакинствата, не се колебайте да се свържете с нас на телефон 02/ 843 51 88.

Национална система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата - Мобилни пунктове през 2017 година:

Велико Търново – Пунктът ще бъде разположен от 10.00 до 16.00 часа:

23.02.2017 г. - паркинг в близост до микропазар в кв. "Бузлуджа" и на 24.02.2017 г. - паркинг на ул. "Симеон Велики" срещу МОЛ – Велико Търново;

15.06.2017 г. - паркинг на ул. "Стоян Михайловски", кв. "Картала" и на 16.06.2017 г. - паркинг на ул. ”Симеон Велики”, срещу МОЛ – Велико Търново;

05.10.2017 г. - паркинг в близост до микропазар в кв. „Бузлуджа“ и на 06.10.2016 г. - паркинг на ул. „Симеон Велики“ срещу МОЛ - Велико Търново.

Сливен – Пунктът ще бъде разположен от 10.00 до 16.00 часа:

27-28.03.2017 г. - кв. Българка, паркинг западно от хипермаркет Кауфланд;

23-24.10.2017 г. - кв. Българка, паркинг западно от хипермаркет Кауфланд.

Средец – Пунктът ще бъде разположен от 10.00 до 16.00 часа:

29.03.2017 г. - пл. "България" № 8 (пред сградата на община Средец);

25.10.2017 г. - пл. "България" № 8 (пред сградата на община Средец).

Банско - Пунктът ще бъде разположен от 10.00 до 16.00 часа:

20.04.2017 г. – ул. „Цар Симеон“ (шарен мост);

19.10.2017 г. - ул. „Цар Симеон“ (шарен мост).

Гоце Делчев - Пунктът ще бъде разположен от 10.00 до 16.00 часа:

21.04.2017 г. - пл. "Македония";

20.10.2017 г. - пл. "Македония"

Благоевград – Пунктът ще бъде разположен:

24.04.2017 г. от 10:00 до 12:30 часа - на паркинга на ул. „Скаптопара“ № 1 и от 13:00 до 16:00 часа - в кв. Грамада, паркинга пред магазин „Аско Деница“.

25.04.2017 г. от 10:00 до 12:30 часа- на паркинга на улица „Свобода“ и ул. „Симеон Радев“ и от 13:00 до 16:00 часа - в жк. „Струмско“, уширението на ул. „Битоля“, срещу магазин „Звезден рай“.

06.07.2017 г. от 10:00 до 12:30 часа- на паркинга на ул. „Скаптопара“ № 1 и от 13:00 до 16:00 часа - в кв. Грамада, паркинга пред магазин „Аско Деница“.

07.07.2017 г. от 10:00 до 12:30 часа - на паркинга на улица „Свобода“ и ул. „Симеон Радев“ и от 13:00 до 16:00 часа  - в жк. „Струмско“, уширението на ул. „Битоля“, срещу магазин „Звезден рай“.

01.11.2017 г. от 10:00 до 12:30 часа - на паркинга на ул. „Скаптопара“ № 1 и от 13:00 до 16:00 часа  - в кв. Грамада, паркинга пред магазин „Аско Деница“.

02.11.2017 г. от 10:00 до 12:30 часа - на паркинга на улица „Свобода“ и ул. „Симеон Радев“ и от 13:00 до 16:00 часа  - в жк. „Струмско“, уширението на ул. „Битоля“, срещу магазин „Звезден рай“.

Пловдив - Пунктът ще бъде разположен:

27.04.2017 г. и 26.10.2017 г. от 10.00 до 12.45 часа  - Район "Западен", бул. "Пещерско шосе" (паркинга срещу магазин "Кауфланд") и от 13.45 до 16.30 часа - Район "Северен", в близост до кръстовището на ул. "Победа" и ул. "Димитър Стамболов" - пред автогара "Север" и магазин "Лидъл";

28.04.2017 г. и 27.10.2017 г. от 10.00 до 12.45 часа - Район "Тракия", ул. "Проф. Цветан Лазаров", паркинга пред детски кът "Теди" и „Парк Хотел Пловдив“, и от 13.45 до 16.30 часа - Район "Южен", продължението на бул. "Македония" срещу магазин "Лидъл".

Радомир – Пунктът ще бъде разположен от 10.00 до 16.00 часа:

15.05.2017 г. - пл. "Войнишко въстание";

03.11.2017 г. - пл. "Войнишко въстание".

Русе - Пунктът ще бъде разположен от 10.00 до 16.00 часа:

31.05.2017 г. - ул. "Шипка" № 33

28-29.09.2017 г. - ул. „Шипка“ № 33

Левски - Пунктът ще бъде разположен от 10.00 до 16.00 часа:

26-27.09.2017 г. - пл. "Свобода" (до сградата на Общината)

Варна - Пунктът ще бъде разположен:

19.07.2017 г. и 08.11.2017 г. от 10:00 до 12:45 часа на адрес: Район «Приморски», пазар Чаталджа, паркинга на ул. «Драва Соболч» и ул. «Печ» и от 13:45 до 16:30 часа на адрес: Район «Приморски», паркинга на бензиностанция Еко – срещу резиденция Евксиноград;

20.07.2017 г. и 09.11.2017 г. от 10:00 до 12:45 часа на адрес: Район «Аспарухово» – Променадна алея, зад газостанция Газко и от 13:45 до 16:30 часа на адрес: Район «Одесос» – площад «Лаврентий» и ул. «Коста Тюлев»;

21.07.2017 г. и 10.11.2017 г. от 10:00 до 12:45 часа на адрес: Район «Младост» – Паркинга от Газостанцията на ул. «Вяра» срещу бл. 138 и от 13:45 до 16:30 часа на адрес: Район «Владислав Варненчик» – паркинга под бл. 207 – Кайсиева градина.

Разлог - Пунктът ще бъде разположен от 09:00 до 15:00 часа:

08.12.2017 г.  - паркинга на кръстовище между ул. “Александър Стамболийски“ и ул. „Тодор Кондев“ /до х-л Разлог/


Основните групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са:

  • Живак и живаксъдържащи уреди
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

От началото на 2012 г. на територията на Столична община започна прилагането на съвършено нова за страната Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Опасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка на тел. 0700 11 750 и веднъж месечно в Мобилен събирателен пункт. Местата на Мобилния събирателен пункт са посочени в предварително съгласуван График.

Подробна информация за Системата на територията на Столична община ще намерите в раздел: „Продукти и услуги“ / “Събиране на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична община“.


Системата е иновативна услуга, която гарантира спазването на националното и европейско екологично законодателство в сферата на управление на отпадъците. Когато опасните отпадъци се отделят от общия поток битови отпадъци, това значително намалява риска за здравето на хората и възникване на инциденти. От друга страна, смесването им с другите отпадъци нарушава организацията на работата при събирането и депонирането на твърди битови отпадъци, както и при разделното събиране и оползотворяване на рециклириуеми фракции от хартия, метал, стъкло и пластмаси.


За създаването и прилагането на Системата, БалБок Инженеринг АД бе отличен като Иновативно предприятие на годината в Област "Зелена иновация" на Десетия Национален Иновационен форум, проведен на16 декември 2014 г. в София.

Вижте още: "За БалБок" / "БалБок е Иновативно предприятие на годината за 2014"