Новини

Лятна кампания за събиране на опасни битови отпадъци в община Велико Търново

2018-06-15


Община Велико Търново и БалБок Инженеринг организират двудневна кампания за събиране на опасни битови отпадъци на 18-19 юни от 10.00-16.00 часа.


Пунктът ще бъдат разположен:

18.06.2018 г. - паркинг на ул. "Стоян Михайловски", кв. "Картала",

19.06.2018 г. - паркинг на ул. ”Симеон Велики”, срещу МОЛ – Велико Търново;


За информация: 062/619 502; 062/619 503 – Отдел „Околна среда“ и на www.veliko-tarnovo.bg

До края на годината в Община Велико Търново ще има още една двудневна кампания през месец октомври.

Вече пета година БалБок Инженеринг прилага Системата за разделно събиране и обезвреждане на опасни битови отпадъци и в общини на страната– Велико Търново, Пловдив, Радомир, Сливен, Средец, Банско, Разлог, Гоце Делчев, Благоевград, Русе, Левски, Варна, Козлодуй.

Подробна информация за предстоящите мобилни пунктове можете да намерите в Раздел „Продукти и услуги“ / “Национална Система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата“.

Изтеглете

График на Мобилния събирателен пункт за 2018 г. – Национална система.

 

За създаването и прилагането на Системата, дружеството бе отличено като Иновативно предприятие на годината в Област "Зелена иновация" на Десетия Национален Иновационен форум, проведен през декември 2014 г. в София.