Новини

Меморандум за сътрудничество между Военна Академия и БалБок Инженеринг

2024-01-26


На 4 септември 2012 г. Военна Академия „Георги Стойков Раковски“ и БалБок Инженеринг сключиха Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност, в следните основни направления:

  • Учебна дейност
  • Научно-изследователска дейност
  • Консултантска дейност
  • Информационна дейност
  • Лабораторна дейност
  • Приложна дейност

 

База за Меморандума са от една страна високата компетентност на академичния състав на Военна Академия в направление „Национална сигурност“ и управление на извънредни ситуации и от друга страна богатия практически и теоретичен опит на БалБок Инженеринг в областта на опазване на околната среда и управление на опасни вещества и отпадъци, както и наличието на собствена материална база, която може да бъде използвана в съвместната дейност.


Меморандумът се сключи на официална церемония във Военна Академия, от комодор Димитър Ангелов, началник на ВА и д-р Лилия Желязкова, изпълнителен директор на БалБок Инженеринг, за срок от десет години.

replica watches uk