Новини

Последни есенни кампании за 2023 в общините от Националната система. 3-10 ноември: Мирково, Силистра, Раднево и Стара Загора

2023-11-08


В началото на м. ноември ще бъдем в Мирково, Силистра и Стара Загора.

Припомняме местоположенията на мобилния пункт:

Община Мирково, 3 ноември 2023 г. от 10.00-16.00 часа

На адрес: с. Мирково, ул. „Александър Стамболийски“ № 35.


Община Силистра, 6 ноември 2023 г.

Пунктът ще намерите в гр. Силистра, както следва:

От 10,00 до 13,00 часа - наул. "Добруджа", в района на "Старата автогара";

От 13,30 до 16,30 часа - наул. "Москва" (паркинга на Община Силистра).

За допълнителна информация: тел. 086/816 268 и на www.silistra.bg


 Община Раднево, 8 ноември 2023 г. от 10.00-16.00 часа 

На адрес: гр. Раднево, ул. „Митьо Станев“ № 1


Община Стара Загора, 9-10 ноември 2023 г. от 10.00-16.00 часа

09 ноември на адрес: гр. Стара Загора, паркинг до парк „Зелен клин“;

10 ноември на адрес: гр. Стара Загора, паркинг парк „Артилерийски“, до ул. „Одринска епопея“.

 

Безвъзмездно приемаме следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки 
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

 

Очакваме да се включите!

Вижте още: „Продукти и услуги“ / “Национална система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата