Новини

Първите кампании през месец май 14-22. Включват и две нови общини - Вълчедръм и Димитровград

2024-05-20


Започваме от Община Козлодуй на 14 май

Община Козлодуй се присъедини към Националната система през 2018 г. и организира по две еднодневни кампании в годината.

Пунктът ще бъде разположен от 10:00 до 16:00 часа в гр. Козлодуй, паркинг пред сградата на общината.

Следващата кампания е на 3 октомври.

 

Щастливи сме да ви съобщим, че и през месец май ще има първи кампании в още три, наскоро присъединили се към НСОБО, общини. В средата на месеца това са общините Вълчедръм и Димитровград и в самия край, община Ямбол.

 

Община Вълчедръм на 15 май от 10:00 до 16:00 часа НОВА ОБЩИНА

Мобилният събирателен пункт ще намерите в гр. Вълчедръм, кръстовище на ул. „Стадиона“ и ул. „Клокотница“ (до входа на стадиона).

 

0бщина Панагюрище, 17 май

Следва 0бщина Панагюрище, която се присъедини към Националната система през 2021 г.

Пролетната кампания в 0бщина Панагюрище е на 17 май от 10.00-16.00 часа.

Мобилният пункт ще бъде в гр. Панагюрище на пл. „20-ти април“, паркинг до сградата на община Панагюрище.

 

Община Стара Загора, 20 и 21 май

И през тази година продължаваме съвместните кампании с община Стара Загора.

Пролетната кампания в общината е на 20 и 21 май.

Мобилният пункт ще бъде разположен в гр. Стара Загора със следните локации:

20 май (понеделник) от 10.00-16.00 часа - паркинг парк „Артилерийски“, до ул. „Одринска епопея“.

21 май (вторник) от 10.00-16.00 часа - паркинг до парк „Зелен клин“

За допълнителна информация: тел. 042/614663 отдел "Екология" и на www.starazagora.bg


И една наистина добра новина от последните дни за жителите на Стара Загора в месеца на екологията:

На 23 май (четвъртък) от 10.00-16.00 часа - паркинг парк „Артилерийски“, до ул. „Одринска епопея“.

Извънредна кампания в общината за събиране на опасни битови отпадъци с неизвестен състав, като за пръв път мобилната лаборатория ще извършва анализи на място.

Правилното идентифициране на отпадъците осигурява повторна употреба, рециклиране, друг вид оползотворяване и обезвреждане на опасните компоненти, и гарантира безопасност на всички операции по третиране въз основа на точно установените опасни свойства.


 

Накрая община Димитровград на 22 май от 10:00 до 16:00 часа НОВА ОБЩИНА

Мобилният събирателен пункт очаквайте в гр. Димитровград , бул. „Г.С. Раковски“ № 15 /до Общината/.

Важно!

От община Димитровград току-що ни уведомиха, че променят мястото за разполагане на мобилния пункт.

Ще ви очакваме на паркинга на входа на парк "Марица". 


Напомняме ви, че безвъзмездно можете да предадете следните групи опасни отпадъци:

  • Живак и уреди, съдържащи жива (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Включете се и вие, предайте опасните отпадъци от вашите домакинства!

Вижте още

Национална система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Изтеглете 

График на Мобилния събирателен пункт за 2024 г. – Национална система