Новини

Създаване на устойчива система за управление на отпадъците, 23-24 април 2012 Гранд Хотел София

2024-01-26


 Двудневна международна конференция по проект WasteKIT, София 23-24 април 2012

„Създаване на устойчива система за управление на отпадъците“ е темата на двудневната конференция по проект WasteKIT за взаимно обучение, която се проведе в София на 23-24 април 2012.

WasteKIT е проект, финансиран от ЕС. Негови партньори са представители на местни администрации, научни институти и компании от следните региони, София (България), Амстердам (Холандия), Йоркшир и Хъмбър (Обединеното кралство) и Емилия-Романя (Италия). Проектът има централна роля за стимулиране развитието на стратегии и иновации в управлението на отпадъци.

Събитието създаде възможност за обмяна на мнения и актуални идеи и предостави информация за най-добрите практики в управлението на отпадъци. Лектори споделиха вижданията си на различни теми, свързани с управление на отпадъците, в областите законодателство, технологии и обществени нагласи. Сесиите на съпътстващите кръгли маси запалиха градивни дискусии между експерти и колеги-професионалисти. Направените изводи ще подпомогнат постигането на поставените цели и ще допринесат за създаване на устойчива система за управление на отпадъците.

Презентацията на БалБок на тема "Опасните отпадъци от домакинствата", беше в първия ден на конференцията. Ралица Ангелова, заместник изпълнителен директор, представи първата успешна на територията на София (и за България), Система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата. Проектът е плод на съвместните усилия на БалБок Инженеринг и Столична община и получава все по-широка популярност не само сред столичани.

 

replique rolex Партньори на WasteKIT от българска страна са Столична община, София, Балкански научно-образователен център по екoлогия и опазване на околната среда, Българска академия на науките, Българска търговско-промишлена палата, Denkstatt Bulgaria BOO.

 http://www.wastekit.nl/news/report-on-wastekit-conference