Новини

Учредяване на Алумни клуб на възпитаниците и приятелите на Военна академия "Г. С. Раковски"

2018-02-01


Ръководството на Военна академия отправи покана към всички свои възпитаници, които събра на 31.01.2018г. от 16.00 ч. в зала „Тържествена“ на Академията за учредяване на „Алумни клуб на възпитаниците и приятелите на Военна академия Г. С. Раковски“. В клуба могат да членуват завършилите Военна академия, преподаватели и приятели.

Клубът си поставя за цел, както развитието и насърчаването на ползотворни взаимоотношения между бивши и настоящи възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“, така и между тях и Академията в лицето на ръководството и преподавателския състав. Водещо за всички е желанието за съхраняване чувството на гордост и съпричастност към духа на Академията и издигането на нейния престиж.


Събитието откри началникът на Военна академия генерал-майор Груди Ангелов. В приветствието си Атанас Запрянов, заместник-министърът на отбраната подчерта, че учредяването на клуба е високо патриотична инициатива. Началникът на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев заяви, че създаването на Клуба е една обща кауза, чрез която възпитаниците и приятелите на Академията ще споделят своя опит. Прочетен бе поздравителен адрес от Президента на Република България.

Присъстващите учредители приеха Устава и избраха Управителен и Контролен съвет на клуба. Председател на Управителния съвет е полковник доц. д-р Димитър Ташков – заместник-началник на Военна академия.

Д-р Ралица Ангелова, изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД бе сред учредителите. Военна академия „Г. С. Раковски“ и БалБок имат сключен Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност за срок от десет години (2012-2022), в следните основни направления: учебна дейност, научно-изследователска дейност, консултантска дейност, информационна дейност, лабораторна дейност, приложна дейност.


Сред основните цели на сдружението са: насърчаване, подпомагане и укрепване на сътрудничеството и обмена на информация между студентите, преподавателите, възпитаниците и приятелите на Академията, а също така със сходни и други заинтересовани организации в страната и чужбина; съдействие на академичните структури на Академията за организиране и провеждане на различни събития и активности; насърчаване и оказване на съдействие за научната, професионална и социална реализация на слушателите, студентите и възпитаниците на Академията; осигуряване на обратна връзка от работодателите на възпитаниците на Военната академия за качеството на обучението и цялостното равнище на учебния процес в Академията.

Алумни клуб си поставя амбициозната задача да изгради и поддържа база данни на възпитаниците на Военна академия „Г. С. Раковски“, да създаде и поддържа собствена интернет страница и интернет базирани платформи за комуникация и обмен на информация, да организира и провежда различни събития с научна, професионална и социална насоченост.

 

Вижте още

http://rnda.armf.bg/event/%d0%b0%d0%bb%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b5/