За БалБок

БалБок е Иновативно предприятие на годината за 2014

2024-01-29


БалБок бе отличен като Иновативно предприятие в област "Зелена иновация" в Националния конкурс за "Иновативно предприятие на годината, 2014", провеждан за десети пореден път от Фондация "Приложни изследвания и комуникации" като домакин на Enetrprise Network Europe - България, със съдействието на Министерството на икономиката, Представителството на Европейската комисия и KIC InnoEnergy към Европейски институт за иновации и технологии.

На 16.12.2014 г. д-р Лилия Желязкова, изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД получи почетна грамота от Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев на специална церемония в рамките на Десетия Национален Иновационен форум.

Повече информация може да намерите на  https://arcfund.net/bg/category-events/natsionalen-konkurs-za-inovativno-predpriatie-na-godinata-2014/


БалБок получи отличието за прилагането на Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Системата е иновативна услуга, която гарантира спазването на националното и европейско екологично законодателство в сферата на управление на отпадъците. През 2011 г. от БалБок Инженеринг АД е разработен модел на Система за разделно събиране на опасни отпадъци, образувани в бита. Прилагането на модела на Системата стартира през януари 2012 г. Пилотният проект със Столична община е началото на изграждане на Системата. През 2013 година в рамките на българо-швейцарското споразумение за сътрудничество се разработи предпроектно проучване по Проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци”, в което се заложиха параметрите на Системата в национален мащаб. През 2014 година моделът на системата се внедри окончателно в Столична община, община Пловдив, община Шумен и община Сливен. 34 общини от страната потвърдиха своя интерес за внедряване на системата при тях. Чрез прилагане на Системата в Столична община през 2012, 2013 и 2014 година се доказа нейната ефективност и жизнеспособност, а именно броят на домакинствата, които участват в нея трайно се увеличава. Количествата опасни битови отпадъци, които са събрани в рамките на Системата за този период достигна 5473 кг.

Приложеният в България иновативен подход при Системата за събиране на опасни битови отпадъци е сортиране на отпадъците по видове и по кодове съгласно нормативно установената класификация на отпадъците в момента на приемането им, с което събраните данни могат директно да се интегрират в общата отчетност по отпадъците и в статистиката по отпадъците.

Прилагането на Системата гарантира отделянето на опасните от общия поток битови отпадъци и значително намалява риска за здравето на хората, риска от инциденти, нарушаване организацията на работата при събирането и депонирането на твърди битови отпадъци, както и при разделното събиране и оползотворяване на рециклириуеми фракции от хартия, метал, стъкло и пластмаси.