Акценти

Сертификат за зелена енергия

2024-03-05


Сертификат за зелена енергия за периода 01.01.2023 - 31.12.2023 г.


В БалБок използваме доставка на зелена енергия и допринасяме за опазването на околната среда.