Акценти

Искате да разширите бизнеса си

2018-02-08


Д-р Ралица Ангелова, PhD, Изпълнителен директор, BalBok Engineering AD


Отворете се към Европа, като получите достъп до нужното финансиране.

Ралица усети, че е време бизнесът ѝ да стане толкова голям, колкото и нейните амбиции. Затова тя се свърза с Enterprise Europe Network, за да научи за всички предимства и възможности, които предлага единният пазар.

Enterprise Europe Network ѝ помогна да намери подходящите източници на нов капитал, заеми или субсидии, които да издигнат компанията ѝ на по-високо ниво. Защо не последвате нейния пример? Възможността да развиете бизнеса си е буквално на една ръка разстояние.

Вижте какво може да направи за Вас Enterprise Europe Network в България, като посетите уебсайта een.bg

 

 

 БалБок участва в кампанията на ЕК “EU Open for Business”, която има за цел да насърчи собствениците на МСП да разширят бизнеса си и да преминат през границите, като повишат осведомеността за възможностите, които предлага единният европейски пазар.