За БалБок

GDPR-ПОЛИТИКА на фирмата за защита на личните данни

2023-07-19


В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в БалБок Инженеринг АД са изготвени правила за защита на личните данни и разписани във вътрешно фирмен документ на дружеството - оперативна процедура ОП-023 „Защита на личните данни“.

При желание и необходимост от страна на клиентите на БалБок Инженеринг АДи други заинтересовани лица за повече информация можете да се свържете с нас на тел. 02/ 944 1905 и/или е mail:balbok.engineering@gmail.com

AAA top <a href="https://www.uhrenreplica.is/" title="replica uhren">replica uhren</a>  Canada replica watches at affordable prices can be found from this website.
If you want to buy cheap and quality fake watches, you had better choose best rolex replica watches UK online.