За клиенти

Предаване на отпадъци по сключени договори

2023-02-07


Уважаеми клиенти,

Предаването и приемането на отпадъците се извършва по Заявка от Ваша страна при наличие на валиден договор с нас.

Тук ще намерите образец на Заявка, който можете да попълните с Acrobat Reader.

В Заявката е необходимо да посочите договора, по който ще се предават отпадъците, както и максимално пълно описание на вида на отпадъците и опаковките, в които са подготвени за предаване.

Отпадъците, готови за предаване, задължително да бъдат обозначени с Етикет – виж образеца.

Не се приемат отпадъци в насипен вид или в опаковки с нарушена цялост, незатворени, силно замърсени отвън или от материал, неподходящ за съответния отпадък, които не позволяват безопасен транспорт и товаро-разтоварни работи.

Приемат се само производствени и опасни отпадъци, които не представляват и не съдържат радиоактивни, взривни или инфекциозни вещества, както и прекурсори и силнодействащи токсични вещества и не са обект на специални законови разпоредби (като Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, Закон за контрол върху наркотичните вещества  и прекурсорите, Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба  и др.).

Приемат се само отпадъци, чийто химичен състав и произход са известни. В случай, че притежавате отпадъци с неизвестен състав и произход, можем да Ви предложим предварителна идентификация от нашата Централна химическа лаборатория.


Ако нямате договор с нас - посетете раздел "Информация за сключване на договор"

Информация за притежаваните от БалБок Инженеринг АД документи за дейности с отпадъци можете да видите и разпечатате от раздел „Разрешения за дейности с отпадъци”.

 

Ние сме на Ваше разположение от понеделник до петък от 09.30 до 17.30 часа

- на телефони 02 944 1905 и  02 944 63 64 

- на факс 02 944 1907  

- на електронен адрес  balbok.engineering@gmail.com или balbok@balbok.com 

 

Очаквайте отговор на Вашите запитвания в едноседмичен срок от получаването им.